Bejelentkezés

x
Search & Filters

nemzeti metal

A nemzeti metal a 2000-es évek végén Magyarországon kialakult rockzenei stílusirányzat, a nemzeti rock keményebb vállfaja. Főként a metal és a népzene keverékén alapul, viszont meghatározásában a zenei stílusjegyek mellett fontos tényező a dalok értékrendje, világszemlélete is. A stílus szoros kapcsolatban áll a nemzeti radikalizmussal, annak kulturális hátterét adva. A vele gyakran összemosott skinhead szubkultúránál jóval tágabb a közönsége, több koncert tömegrendezvénynek számít, bár továbbra is jelentős közösségszervező erővel bír. Az elmúlt években a nemzetirock-metal együttesek fő rendezvényévé vált a HVIM által szervezett Magyar Sziget. A fősodratú média a nemzeti metal zenét rendszerint nem játssza, így ismerettségének terjedésében jelentős szerepet játszik az internet.

A nemzeti metal dalok főleg a hazaszeretetről és a nemzeti történelemről szólnak, gyakoriak a katonadalok és népdal-feldolgozások.

Az ezredforduló eleje óta hazánkban a nemzeti rockzene folyamatosan növekvő népszerűsége és elismertsége főként arra vezethető vissza, hogy az globalizálódó világban az identitástudatnak (a határokon is átívelő nemzethez tartozás tudatának) a tömegeket is megmozgatni képes nemzeti zene vált egyik fő alkotóelemévé - ily módon a koncertek közösségi létet is formálnak. Gyakran megfordulnak nemzetirock-rendezvényeken olyan zenekarok, melyek a zenélést jóval a nemzeti rock megjelenése előtt kezdték, de stílusban közel állnak hozzá (mint például a P. Mobil, Kormorán). A nemzeti rock terjedésével párhuzamos jelenség a formálódó nemzeti radikalizmus, mely különösen a fiatalok között népszerű.

A nemzeti metal egjelesebb magyarországi képviselői a Titkolt Ellenállás és a Hungarica zenekarok.